Công ty Cổ phần Kinh doanh Thông minh SmartBiz

“Công ty Cổ phần Kinh doanh Thông minh SmartBiz” được thành lập ngày 19/04/2016, tập hợp những thành viên giàu kinh nghiệm, trong ngành tổ chức các kênh phân phối, thiết lập hệ thống công nghệ thông tin chuyên ngành phân phối và tổ chức quản trị doanh nghiệp tiên tiến hiện đại. Tổ chức các kênh phân phối chuyên nghiệp Thành viên sáng lập đã có quá trình trên 20 năm lăn lộn với việc tổ chức các hệ… >> Đọc tiếp >>

Hệ thống quản trị bằng công nghệ thông tin

Hệ thống phần mềm cao cấp Bạn đang cần một công cụ giúp bạn nắm bắt nhanh chóng tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, có thể truy cập kiểm tra thông tin 1 cách chính xác và nhanh nhất về các hoạt động của công ty, để có thể ra ra quyết định kịp thời khi cần mà không phải đợi những báo cáo tổng hợp của từng bộ phận. Dựa vào những điều đó, công ty VIAMI với… >> Đọc tiếp >>

Truyền thống và kinh nghiệm

Hệ thống quản trị bằng công nghệ thông tin Cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp, các phần mềm quản trị của VIAMI Software cũng được ứng dụng và phổ cập một cách rộng rãi tại 2 nước Việt Nam và Rumani. Những bước đầu thành công của công ty thể hiện qua các phần mềm được sử dụng thường xuyên và không thể thiếu trong những doanh nghiệp lớn. Và sau đây là những đơn vị đã… >> Đọc tiếp >>

Video giới thiệu “Hệ sinh thái doanh nghiệp thông minh”

Topic “Hệ sinh thái doanh nghiệp thông minh” giới thiệu tại hội trường CFVG, trường ĐHKTQD, 19/03/2017 Hệ thống PHÂN PHỐI – Topic của CFVG Sunday Coffee. Yếu tố sống còn trong Quản lý Hệ thống Cung ứng nằm ở Kênh Phân phối. Hiện tại mô hình phân phối đang gặp những khó khăn trong việc quản lý nhân sự, phương thức phân phối, chi phí cao, hiệu quả thấp… yếu tố bất ổn trong Phân phối. Làm thế nào… >> Đọc tiếp >>

Điều Khoản Thoả Thuận Sử Dụng

Xin vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) trước khi tiến hành tải, cài đặt, sử dụng bất kỳ ứng dụng (“Ứng Dụng”), phần mềm hoặc dịch vụ nào của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thông minh SmartBiz (“SmartBiz”) cung cấp. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này một khi đã thực hiện các thao tác với phần mềm. Trường hợp Bạn không… >> Đọc tiếp >>