“Đứng núi này trông núi nọ” – “mất nhiều hơn được”

“Ở đây không cần ta sẽ có nơi khác cần đến ta”. Người hiện đại khi lựa chọn ngành nghề cho mình tỏ ra rất lịch sự, rất “thoáng”. Trong cuộc cạnh tranh quyết liệt, người tìm việc và đơn vị tuyển lao động đều có quyền lựa chọn, ai có thực lực chuyên môn giỏi thì được nhận vào làm và họ thành công. Những người có tâm trạng “đứng núi này trông núi nọ”, thì ngoài việc nếm… >> Đọc tiếp >>

Khái niệm “năng lực cạnh tranh”

Năng lực cạnh tranh Liên quan đến quá trình cạnh tranh giữa các chủ thể có các thuật ngữ khác nhau, như “Năng lực cạnh tranh” (Competitiveness), “Sức cạnh tranh” (Competitive Edge), “Khả năng cạnh tranh” (Competitive Capacity), “Lợi thế cạnh tranh” (Competitive Advantage) và “Tính cạnh tranh” (Competitivity). Những thuật ngữ này được sử dụng khá phổ biến và đến nay vẫn chưa có sự thống nhất. Trong thực tế, các thuật ngữ “Năng lực cạnh tranh”,   “Sức cạnh… >> Đọc tiếp >>

Nhân tố nào ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp?

Mỗi một doanh nghiệp hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đều phải chịu sự tác động của môi trường xung quanh và chiụ sự tác động từ chính bản thân doanh nghiệp. Do đó khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào bản thân doanh nghiệp mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khách quan khác của môi trương xung quanh doanh nghiệp. Nhìn chung có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng… >> Đọc tiếp >>