Danh sách các Nhà phân phối

https://smart.biz.vn/danh-sach-cac-nha-phan-phoi.html

SmartBiz tích cực phát triển mạng lưới và hệ thống các Nhà phân phối tại cả tỉnh thành trên toàn quốc và luôn đồng hành cùng các Nhà cung cấp, Nhà sản xuất và Nhà bán lẻ. Điều này được thể hiện trên website dành riêng cho hệ thống phân phối, hãy tham khảo tại đây.

Website này nhằm minh bạch hóa toàn bộ hệ thống từ Nhà cung cấp, tới Nhà phân phối cho tận người tiêu dùng và là một kênh để người tiêu dùng có thể phản hồi trực tiếp tới Nhà cung cấp sản phẩm.

Xin hãy tham khảo Danh sách và bản đồ các Nhà phân phối đang phát triển trong hệ thống phân phối SmartBiz.

Bình luận