Điều chỉnh tồn kho, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh

https://smart.biz.vn/dieu-chinh-ton-kho-toi-uu-hoa-hieu-qua-kinh-doanh-bat-cu-luc-nao.html

Điều chỉnh tồn kho

  • Hệ thống SMART luôn có những dữ liệu hoạt động thực tế ngay tại thời điểm giao dịch, vì vậy nó có thể tổng kết ngay lập tức các trạng thái tồn kho tại các nhà phân phối trong cùng hệ thống. Dựa trên những tiêu chí đã đăng ký như tồn tốt thiểu, tồn tối đa của mỗi nhà phân phối và cơ chế cảnh báo mà hệ thống có thể giúp:
  • Cảnh báo hàng có vòng quay chậm;
  • Cảnh báo hàng tới điểm tồn tối thiểu;
  • Các ASM và admin hệ thống có thể tổng hợp báo cáo từ những nhà phân phối khác nhau và lập phiếu đề nghị luân chuyển hàng hóa, nếu được chủ thể đồng ý thì có thể chuyển kho với những chứng từ công nợ cần thiết để nhà phân phối có thể quản lý được những hàng hóa luân chuyển.
  • Cập nhật dữ liệu chỉ ngay lập tức khi sự kiện thực tế xảy ra.

Tối ưu hóa nguồn lực

  • Cùng một mặt hàng có thể bán chạy ở nhà phân phối này mà tồn đọng ở nhà phân phối khác;
  • Với sự luân chuyển hài hòa, nhà phân phối không bị đọng vốn ở những hàng không bán chạy;
  • Bên cần hàng có ngay hàng mà chưa cần phải nhập mới từ Nhà sản xuất (nhiều khi gây áp lực cho Nhà sản xuất không cần thiết) và không cần huy động thêm vốn cho cả hệ thống;
  • Nhà phân phối hoặc cơ quan đại diện của Nhà sản xuất (Hệ thống SMART) giữ được lời hứa lưu thông hàng hóa với Nhà sản xuất mà không phải huy động nguồn lực quá sức mình.
Bình luận