Hiện trạng phân phối tại các Nhà sản xuất

https://smart.biz.vn/hien-trang-tai-cac-nha-san-xuat.html

Tình trạng hiện nay

 • distribution-channelMô hình hiện nay, đa số các nhà sản xuất (hoặc nhập khẩu) đang thiết lập và tổ chức chuỗi phân phối hàng hóa theo mô hình truyền thống phân nhánh theo các cấp bậc từ giám đốc kinh doanh, ASM, giám sát bán hàng, đại diện thương mại, nhân viên bán hàng…, khá cồng kềnh, tốn nhiều nhân lực và nhất là kiểm soát hoàn toàn thủ công hoặc bán thủ công gây nhiều thất thoát;
  • Một số trực tiếp tổ chức trực tiếp hệ thống phân phối từ A đến Z (phân phối trực tiếp) hoặc thông qua các nhà phân phối (phân phối ủy thác);
  • Một số thuê bên thứ 3 làm đại diện để tổ chức hệ thống phân phối trọn gói và chỉ bán hàng qua các nhà phân phối (phân phối ủy quyền).
 • Hệ thống phân phối truyền thống ngày càng gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực, nhân lực không ổn định hoặc hiệu quả công việc thấp mà vẫn phải trả lương, đồng thời gặp nhiều vướng mắc trong khâu kiểm soát nguồn nhân lực… nên sức cạnh tranh thấp, không còn đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ phát triển mới, nhất là khi thị trường phân phối và bán lẻ được mở cửa 100%.
 • Để đảm bảo doanh số thì không thể phó mặc cho các nhà phân phối, nên Nhà sản xuất bắt buộc phải tổ chức đội ngũ bán hàng phân phối bên cạnh các Nhà phân phối mặc dù vẫn phải bán hàng thông qua Nhà phân phối. Thực tế là đa số nhân sự bán hàng chuyên nghiệp là của Nhà sản xuất hoặc của đại diện Nhà sản xuất nhưng nhận lương từ Nhà phân phối, việc quản lý và báo cáo thường xảy ra chồng chéo và khó quản lý, mất thời gian mà Nhà sản xuất lại không thể chủ động được.
 • Xu thế hiện đại hóa trong kinh doanh và sự giảm thiểu chi phí để tăng khả năng cạnh tranh tại mỗi doanh nghiệp không những là tất yếu mà còn là sự đấu tranh sinh tồn.

Nhà sản xuất mong muốn?

 • Quản lý nhân lực bán hàng chuyên nghiệp một cách chặt chẽ và khách quan;
 • Quản lý hàng tồn kho chính xác và biết được mọi giao dịch xảy ra ngay từ khi nó xảy ra;
 • Kiểm soát được kho hàng và nhân viên từ xa và có thời gian nghỉ ngơi mà công việc vẫn chạy;
 • Nhà sản xuất hoặc đại diện nhà sản xuất quản lý được nhân viên bán hàng cơ hữu của mình có đi đúng tuyến, có thực hiện công việc đúng theo phân công hay không và những hoạt động bán hàng… với độ trung thực cao mà không phải dựa vào những báo cáo của họ;
 • Quản lý công nợ và luồng tiền một cách chặt chẽ;
 • Tối ưu hóa hàng hóa lưu thông trên thị trường giúp lập kế hoạch sản xuất sát với thực tế nhất;
 • Có đầy đủ các yếu tố để chăm sóc khách hàng một cách tận tình.
Bình luận