Lợi ích của Nhà phân phối

https://smart.biz.vn/loi-ich-cua-nha-phan-phoi.html

Lợi ích do giải pháp “Smart” mang lại

  • Quản lý tập trung các chi nhánh và tất cả mắt xích trong toàn bộ các khâu kinh doanh;
  • Thông tin nhanh và hiệu quả cao;
  • Tiết kiệm công sức nhập liệu cho các nhân viên bán hàng;
  • Giảm các chi phí và tăng hiệu quả phân phối…

Lợi ích do dịch vụ “Smart” mang lại

  • Nhà phân phối không phải trực tiếp quản lý đội ngũ bán hàng;
  • Tăng hiệu suất sử dụng vốn nhờ vào tốc độ quay vòng nhanh hơn do sự chuyên nghiệp hóa;
  • Được Công ty SMART tổ chức phân phối hỗ trợ điều phối hàng từ nhà phân phối này sang nhà phân phối khác nên tăng hiệu quả sử dụng vốn;
  • Quản lý online mọi hoạt động giao dịch cũng như các phản hồi của khách hàng;
  • Tự động nhận biết những hàng hóa cần phải đặt hàng từ các cửa hàng bán lẻ.
Bình luận