Các quy trình hoạt động chuỗi cung ứng

Quy trình kinh doanh Các bộ phận quản lý chủ yếu sử dùng phần mềm RVX trên desktop. Mỗi nhà sản xuấ có thể quản lý các chi nhánh và kho cho đến tất cả các nhà phân phối và các cấp dưới như NVBH; Mỗi công ty có thể tự thiết lập chính sách bán hàng riêng cho từng Nhà phân phối hoặc khách hàng khác. Các NVBH khi bán hàng, thu được tiền có thể nộp tiền về… >> Đọc tiếp >>

Hoạt động của chuỗi phân phối

Dưới đây là những bài toán kỹ thuật. Quản lý chuỗi cung ứng Sơ đồ chuỗi cung ứng Quản trị hệ thống Là Hệ thống quản trị “SMART”, đóng vai trò là “đại diện phân phối cho Nhà sản xuất và quản trị hệ thống phân phối”, nay gọi tắt là “SMART” và hoạt động như sau: SMART làm dịch vụ quản lý toàn bộ nhân lực và chuỗi phân phối cho Nhà sản xuất; SMART lựa chọn Nhà phân… >> Đọc tiếp >>

Hiện trạng phân phối tại các Nhà sản xuất

Tình trạng hiện nay Mô hình hiện nay, đa số các nhà sản xuất (hoặc nhập khẩu) đang thiết lập và tổ chức chuỗi phân phối hàng hóa theo mô hình truyền thống phân nhánh theo các cấp bậc từ giám đốc kinh doanh, ASM, giám sát bán hàng, đại diện thương mại, nhân viên bán hàng…, khá cồng kềnh, tốn nhiều nhân lực và nhất là kiểm soát hoàn toàn thủ công hoặc bán thủ công gây nhiều thất… >> Đọc tiếp >>

Hiện trạng tại các Nhà phân phối

Tình trạng hiện tại Mô hình hiện nay, đa số các chuỗi phân phối hàng hóa tiêu dùng đều được tổ chức theo mô hình truyền thống phân nhánh theo các cấp bậc từ giám đốc kinh doanh, ASM, giám sát bán hàng, đại diện thương mại, nhân viên bán hàng…, khá cồng kềnh, tốn nhiều nhân lực và nhất là kiểm soát hoàn toàn thủ công hoặc bán thủ công gây nhiều thất thoát. Các nhà phân phối truyền… >> Đọc tiếp >>

Hệ thống quản lý bán hàng SMART

Giải pháp quản lý chuỗi cung ứng Smart dành cho Nhà sản xuất (dưới đây chỉ giới thiệu chủ yếu hệ thống phân phối ủy quyền vì trường hợp Nhà sản xuất phân phối trực tiếp giống như hệ thống dành cho Nhà phân phối) bao gồm sự kết hợp của cả hệ thống: Tổ chức và quản lý nhân lực bán hàng; Giải pháp quản lý hệ thống phân phối bằng CNTT; Giải pháp tối ưu hóa tồn hàng… >> Đọc tiếp >>

Hệ thống quản lý phân phối SMART

Giải pháp quản lý chuỗi cung ứng SMART bao gồm sự kết hợp của cả hệ thống: Tổ chức và quản lý nhân lực bán hàng; Giải pháp quản lý hệ thống phân phối bằng CNTT; Giải pháp điều phối hàng hóa giữa các nhà phân phối. Giải pháp quản lý phân phối “Smart” là gì? “SMART” là viết tắt của “Supply Marts” (chuỗi phân phối đến các cửa hàng bán lẻ) và “SMARTBIZ” có nghĩa là “Kinh doanh thông… >> Đọc tiếp >>