Hoạt động của hệ thống phân phối

Dưới đây là những bài toán kỹ thuật. Quản lý chuỗi cung ứng Sơ đồ chuỗi cung ứng Nhà phân phối Mỗi nhà phân phối là một công ty và là hạt nhân quan trọng nhất trong hệ thống, hoạt động hoàn toàn độc lập. Mọi giao dịch mua, bán và công nợ đều được tập trung về chủ thể là nhà phân phối. Trung tâm hạch toán (center) Nhà phân phối có thể có nhiều trung tâm phân phối… >> Đọc tiếp >>