Đo lường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Chúng ta đều biết rằng năng lực cạnh tranh là những ưu thế mà qua đó giúp doanh nghiệp có thể vận hành vượt trội so với đối thủ cạnh tranh của mình. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là liệu năng lực cạnh tranh này có thể đo lường được không? Nếu đo lường được thì bằng cách nào? Xét về khía cạnh lợi thế cạnh tranh thì có nhiều tiêu chí có thể đo lường. Theo quan… >> Đọc tiếp >>