Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phân phối

CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI Kính gửi Quý doanh nghiệp. Thừa hưởng kinh nghiệm phát triển phần mềm và đồng hành cùng các doanh nghiệp phân phối, sở hữu công nghệ quản lý đặc biệt phù hợp với tác phong và thực trạng của các doanh nghiệp Việt nam. Công ty Cổ phần Kinh doanh Thông minh SmartBiz phát động chương trình đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt nhằm nâng cao vị thế và năng… >> Đọc tiếp >>