Lợi ích của Nhà phân phối

Lợi ích do giải pháp “Smart” mang lại Quản lý tập trung các chi nhánh và tất cả mắt xích trong toàn bộ các khâu kinh doanh; Thông tin nhanh và hiệu quả cao; Tiết kiệm công sức nhập liệu cho các nhân viên bán hàng; Giảm các chi phí và tăng hiệu quả phân phối… Lợi ích do dịch vụ “Smart” mang lại Nhà phân phối không phải trực tiếp quản lý đội ngũ bán hàng; Tăng hiệu suất… >> Đọc tiếp >>