Điều chỉnh tồn kho, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh

Điều chỉnh tồn kho Hệ thống SMART luôn có những dữ liệu hoạt động thực tế ngay tại thời điểm giao dịch, vì vậy nó có thể tổng kết ngay lập tức các trạng thái tồn kho tại các nhà phân phối trong cùng hệ thống. Dựa trên những tiêu chí đã đăng ký như tồn tốt thiểu, tồn tối đa của mỗi nhà phân phối và cơ chế cảnh báo mà hệ thống có thể giúp: Cảnh báo hàng… >> Đọc tiếp >>