Các quy trình hoạt động chuỗi cung ứng

Quy trình kinh doanh Các bộ phận quản lý chủ yếu sử dùng phần mềm RVX trên desktop. Mỗi nhà sản xuấ có thể quản lý các chi nhánh và kho cho đến tất cả các nhà phân phối và các cấp dưới như NVBH; Mỗi công ty có thể tự thiết lập chính sách bán hàng riêng cho từng Nhà phân phối hoặc khách hàng khác. Các NVBH khi bán hàng, thu được tiền có thể nộp tiền về… >> Đọc tiếp >>

Các quy trình hoạt động phân phối

Quy trình kinh doanh Các bộ phận quản lý chủ yếu sử dùng phần mềm RVX trên desktop. Mỗi nhà phân phối có thể quản lý các chi nhánh và kho cho đến tất cả các cấp dưới như NVBH; Mỗi nhà phân phối có thể tự thiết lập chính sách bán hàng riêng. Các NVBH khi bán hàng, thu được tiền có thể nộp tiền về công ty hoặc nộp tại bất cứ ngân hàng nào vào TK cùng… >> Đọc tiếp >>