Hệ thống quản lý phân phối SMART

Giải pháp quản lý chuỗi cung ứng SMART bao gồm sự kết hợp của cả hệ thống: Tổ chức và quản lý nhân lực bán hàng; Giải pháp quản lý hệ thống phân phối bằng CNTT; Giải pháp điều phối hàng hóa giữa các nhà phân phối. Giải pháp quản lý phân phối “Smart” là gì? “SMART” là viết tắt của “Supply Marts” (chuỗi phân phối đến các cửa hàng bán lẻ) và “SMARTBIZ” có nghĩa là “Kinh doanh thông… >> Đọc tiếp >>