Lợi ích của Nhà phân phối

Lợi ích do giải pháp “Smart” mang lại Quản lý tập trung các chi nhánh và tất cả mắt xích trong toàn bộ các khâu kinh doanh; Thông tin nhanh và hiệu quả cao; Tiết kiệm công sức nhập liệu cho các nhân viên bán hàng; Giảm các chi phí và tăng hiệu quả phân phối… Lợi ích do dịch vụ “Smart” mang lại Nhà phân phối không phải trực tiếp quản lý đội ngũ bán hàng; Tăng hiệu suất… >> Đọc tiếp >>

Điều chỉnh tồn kho, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh

Điều chỉnh tồn kho Hệ thống SMART luôn có những dữ liệu hoạt động thực tế ngay tại thời điểm giao dịch, vì vậy nó có thể tổng kết ngay lập tức các trạng thái tồn kho tại các nhà phân phối trong cùng hệ thống. Dựa trên những tiêu chí đã đăng ký như tồn tốt thiểu, tồn tối đa của mỗi nhà phân phối và cơ chế cảnh báo mà hệ thống có thể giúp: Cảnh báo hàng… >> Đọc tiếp >>