Quản Trị Chuỗi Phân Phối

I. Bán lẻ Khái niệm Bán lẻ bao gồm những hoạt động liên quan đến việc bán sản phẩm hay dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng để họ sử dụng vào mục đích cá nhân. Mọi tổ chức làm công việc bán hàng này, dù là người sản xuất, người bán sỉ hay người bán lẻ, đều làm công việc bán lẻ, bất kể những sản phẩm hay dịch vụ đó được bán như thế nào… >> Đọc tiếp >>

Điều chỉnh tồn kho, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh

Điều chỉnh tồn kho Hệ thống SMART luôn có những dữ liệu hoạt động thực tế ngay tại thời điểm giao dịch, vì vậy nó có thể tổng kết ngay lập tức các trạng thái tồn kho tại các nhà phân phối trong cùng hệ thống. Dựa trên những tiêu chí đã đăng ký như tồn tốt thiểu, tồn tối đa của mỗi nhà phân phối và cơ chế cảnh báo mà hệ thống có thể giúp: Cảnh báo hàng… >> Đọc tiếp >>