Truyền thống và kinh nghiệm

Hệ thống quản trị bằng công nghệ thông tin Cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp, các phần mềm quản trị của VIAMI Software cũng được ứng dụng và phổ cập một cách rộng rãi tại 2 nước Việt Nam và Rumani. Những bước đầu thành công của công ty thể hiện qua các phần mềm được sử dụng thường xuyên và không thể thiếu trong những doanh nghiệp lớn. Và sau đây là những đơn vị đã… >> Đọc tiếp >>