“Đứng núi này trông núi nọ” – “mất nhiều hơn được”

“Ở đây không cần ta sẽ có nơi khác cần đến ta”. Người hiện đại khi lựa chọn ngành nghề cho mình tỏ ra rất lịch sự, rất “thoáng”. Trong cuộc cạnh tranh quyết liệt, người tìm việc và đơn vị tuyển lao động đều có quyền lựa chọn, ai có thực lực chuyên môn giỏi thì được nhận vào làm và họ thành công. Những người có tâm trạng “đứng núi này trông núi nọ”, thì ngoài việc nếm… >> Đọc tiếp >>