Phân tích hiệu quả đầu tư

Giới thiệu về bảng tính ROI Mục đích của một giải pháp “Quản trị tổng thể các hoạt động kinh doanh” là để theo dõi dữ liệu kinh doanh của doanh nghiệp, xác định những điều bạn cần chú ý, thông tin đến những người thích hợp để, và tự động thực hiện và xử lý các hành động đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà người quản lý đặt ra. Việc tính toán ROI (tỷ lệ hoàn vốn… >> Đọc tiếp >>