Tài liệu tải về

https://smart.biz.vn/tai-lieu-tai-ve.html

Bạn có thể tải toàn bộ những tài liệu của chúng tôi dưới dạng PDF để tham khảo thêm. Nếu có vấn đề gì, hãy liên hệ với chúng tôi để có sự trợ giúp tận tình.

Tài liệu của SmartBiz

Hệ thống quản lý bán hàng cho Nhà sản xuất

Hệ thống quản lý phân phối cho Nhà phân phối

Hệ thống quản lý bán lẻ cho Nhà bán lẻ

Các form mẫu của hệ thống

Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Nhà phân phối

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đại diện thương mại) với Nhà sản xuất

Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Nhà bán lẻ

Hợp đồng tuyển dụng…

Bình luận