Công ty Cổ phần Kinh doanh Thông minh SmartBiz

https://smart.biz.vn/ve-cong-ty-co-phan-smart.html

“Công ty Cổ phần Kinh doanh Thông minh SmartBiz” được thành lập ngày 19/04/2016, tập hợp những thành viên giàu kinh nghiệm, trong ngành tổ chức các kênh phân phối, thiết lập hệ thống công nghệ thông tin chuyên ngành phân phối và tổ chức quản trị doanh nghiệp tiên tiến hiện đại.

Tổ chức các kênh phân phối chuyên nghiệp

Thành viên sáng lập đã có quá trình trên 20 năm lăn lộn với việc tổ chức các hệ thống phân phối trong khắp cả nước; với kinh nghiệm quý báu trên thương trường và luôn tâm huyết với sự nghiệp phân phối có thể mang lại cho doanh nghiệp hiệu quả phân phối tối đa.

Thiết lập hệ thống công nghệ thông tin chuyên ngành phân phối

Thành viên sáng lập đồng thời đã sáng lập Công ty Cổ phần Phần mềm VIAMI là công ty đã có lịch sử 20 năm trong lĩnh vực phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp ở ngoài nước và trong nước, đã giúp nhiều doanh nghiệp phát triển vượt bậc như Trần Anh, Sony Center

Tư vấn và tổ chức quản trị doanh nghiệp tiên tiến

Thành viên sáng lập là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn và tổ chức quản trị doanh nghiệp, sẵn sàng mang kiến thức và kinh nghiệm của mình phục vụ các doanh nghiệp trên bước đường cải tiến quản lý và phát triển kinh doanh.

Bình luận